Strona główna Wydawnictwa eMPi2


...Znaczki pocztowe rozumiane jako rodzaj środka przekazu można, zgodnie z koncepcją Marshalla McLuhana, zaliczyć do mediów zimnych. Niewielka płaszczyzna znaczka wymusza symboliczne i skrótowe przedstawienie komunikatu. Znaczenie ma więc każdy detal, kolor i wielkość poszczególnych elementów, a także ich rozmieszczenie. Tekst jest zwykle bardzo oszczędny i hasłowy, a więc niekompletny i niewyczerpujący. Odczytanie komunikatu wymaga zatem interpretacji użytej symboliki i zaangażowania odbiorcy...

Fragment przedmowy prof. dr hab. Wacława Strykowskiego

fragment płyty CD-ROM – kategoria historia     informacje w księgarni – o publikacji i płycie CD-ROM