wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Czytaj z nami » Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum
logopedia

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o naszych nowych książkach*

 
* Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail). Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo eMPi2 s.c., ul. św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Więcej w Polityce prywatności


Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Wyświetleń: 4620


Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum – założenia i cele programu

alt
Transformacja gospodarcza państwa polskiego przeprowadzona sukcesywnie po 1989 roku, wprowadzona reforma oświatowa (1999 r.) oraz wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej (2004 r.) przyniosły radykalne zmiany w naszym systemie edukacyjnym. Dotyczą one przede wszystkim:
  • rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • procesów globalizacji,
  • przemian cywilizacji naukowo-technicznej.
Jednym z ważnych celów edukacji zawodowej jest podniesienie poziomu przygotowania młodzieży do wyboru zawodu, jeśli w przyszłości absolwenci szkół mają uzyskać lepsze perspektywy w zatrudnieniu. Rynek pracy oczekuje od pracownika także wiedzy, umiejętności, motywacji ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz gotowości do wielokrotnej nawet zmiany zawodu. Rola poradnictwa zawodowego polega na niesieniu pomocy jednostce w konstruowaniu przebiegu jej kariery zawodowej, rozumianej jako projektu życiowego z opracowanym indywidualnym planem działania. Najbardziej syntetyczną definicję poradnictwa kariery zawodowej, zdaniem A. Paszkowskiej-Rogacz, znajdujemy w książce Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej D. Brown i L. Brooks: poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery zawodowej1.
   W systemie edukacji istnieje więc duża szansa na osiąganie celów orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego zmierzających do przygotowania uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych2. W związku z tym transformacja poradnictwa zawodowego umożliwia spełnianie europejskich standardów powszechności i dostępności w planowaniu rozwoju zawodowego człowieka. Szkoła zobowiązana jest w ramach swoich zadań dać podstawy wiedzy pomagającej absolwentom gimnazjum podjąć trafną decyzję co do wyboru zawodu i właściwej ścieżki edukacyjnej. Bardzo ważne jest to, aby działalność wychowawczoedukacyjna prowadzona w ramach programu wychowawczego szkoły oraz zajęć dotyczących orientacji i doradztwa zawodowego była ściśle ze sobą powiązana ze względu na stawiane cele oraz formy pracy, tworząc układ działań, mających ułatwić młodzieży wejście w dorosłe życie i przygotowanie do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych. Szkoła więc powinna kształtować innowacyjne postawy zawodowe sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i jego pełnemu wykorzystaniu na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.
   Edukacja zawodowa młodzieży powinna być właśnie realizowana na etapie szkoły gimnazjalnej, gdzie absolwent dokonuje najistotniejszego wyboru dalszego kształcenia (tj. czy liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum bądź zasadnicza szkoła zawodowa)3. Nie jest to łatwa decyzja dla młodzieży. Bardzo często określać ona będzie przyszłość edukacyjno-zawodową albo jako prawidłową, albo błędną. Konsekwencje podjętych decyzji oceni samo życie. Przyszłość absolwentów związana jest z głębokimi i zmiennymi przeżyciami emocjonalnymi w okresie dorastania. W tym czasie u młodzieży pojawia się mnóstwo nierealistycznych założeń dotyczących tego, kim się jest, a kim mogłoby się być. Osobowość absolwenta i jego rzeczywiste położenie wymagają sugestii z zewnątrz, aby prawidłowo rozpoznał swój posiadany potencjał zawodowy. Udzielana młodzieży pomoc jest podstawowym zadaniem w systemie edukacji dzięki orientacji i doradztwu zawodowemu. 
   Proponowany program Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum będzie ważnym ogniwem procesu wychowawczego szkoły. Zapewni ciągłość działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły. Wskaże innowacyjne strategie działań w gimnazjum. Umożliwi realizację zadań dotyczących właściwego przygotowania młodzieży do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej. Jako pomoc metodyczna i merytoryczna służyć będzie dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i znacznej grupie nauczycieli w prawidłowym organizowaniu procesu orientacji zawodowej dla uczniów. Rodzicom uświadomi rangę właściwego wyboru zawodu dla rozwoju osobowości i przyszłości ich dziecka. Głównym celem tego programu jest przygotowanie młodzieży do właściwego i racjonalnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych w ramach indywidualnego planu działania. Zapewni jej poznanie procesu podejmowania decyzji, stylów decyzyjnych oraz uświadomi konsekwencje podejmowanych wyborów. Umożliwi osiągnięcie takiego stopnia wiedzy i umiejętności, które będą podstawą do realistycznego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. W ramach programu uczniowie w klasach I-III poznają: 
  • różne zawody,
  • swoją osobowość,
  • ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnego oraz rynek pracy
w celu dokonania właściwej samooceny możliwości psychofizycznych i określenia indywidualnego planu edukacyjno-zawodowego.
   [Powyższa problematyka jest także przedstawiona i omówiona w wybranych formach psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców].
   Wobec rosnącego tempa postępu technicznego, nowych technik multimedialnych oraz konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych absolwent gimnazjum będzie rzetelnie przygotowany do przyszłego kształcenia ustawicznego i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Osiąganie powyższych celów programowych pozytywnie wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych w środowisku i podniesienie ogólnego poziomu społeczeństwa. Sprzyjać będzie integralnemu procesowi kształcenia i wychowania młodzieży w naszym kraju.
 


1 A. Paszkowska-Rogacz: Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2002, s.13.
2 K. Lelińska: Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego, informacji oraz orientacji zawodowej w warunkach reformy systemu edukacji, CMPPP, MEN, Pracownia Doradztwa Zawodowego, Warszawa 1999, s. 3-18.
3 U. Fiała: Rola doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym, elektroniczne czasopismo wydawane przez KOWEZiU, www.koweziu.edu.pl opublikowane 18.09.2006 r.

 

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Czytaj z nami

Korzyści przy zakupie

► od 10 egzemplarzy dostawa gratis
► od 20 egzemplarzy dostawa gratis i 10% rabatu
 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu