Łączność  - usługa użytku publicznego mająca na celu porozumiewanie się na odległość.