wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Czytaj z nami » Ochrona praw konsumenta
logopedia

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o naszych nowych książkach*

 
* Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail). Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo eMPi2 s.c., ul. św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Więcej w Polityce prywatności


Ochrona praw konsumenta

Wyświetleń: 2998Ochrona praw konsumenta

Temat pochodzi z podręcznika do nauki zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości
pt.
Elementy prawa

alt
 
Jednym ze źródeł prawa zawierających przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.).
   Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.
   Ustawa zakazuje zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku, polegające m.in. na:
– ustalaniu cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
– podziale rynków,
– ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem.
   Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku przez jednego lub kilku przedsiębiorców, co m.in. stwarzałoby konsumentom uciążliwe warunki dochodzenia swoich praw.
   Centralnym organem rządowym właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podlega nadzorowi prezesa Rady Ministrów. W skład Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury w miastach wojewódzkich: w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Prezesowi urzędu podlega także Inspekcja Handlowa.
   Zadania z zakresu ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny, organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. W powiecie ochronę interesów konsumentów sprawuje rzecznik konsumentów powoływany
i odwoływany przez radę powiatu lub radę miasta na prawach powiatu. 
   Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Ma też zapewnić dostęp do bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
   Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do zasięgania opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów.
   Przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, postępowanie antymonopolowe lub postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
   Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy i czy sprawa ma charakter antymonopolowy, a w szczególności czy nastąpiło naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek. Od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do jego zadań należy również zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
   Sąd Okręgowy w Warszawie jest właściwy w sprawach:
– odwołań od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– zażaleń na postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w różnych sprawach.
Sąd ten może:
– oddalić odwołanie od decyzji prezesa Urzędu,
– odrzucić odwołanie wniesione po upływie terminu jego wniesienia lub gdy jest z innych przyczyn niedopuszczalne,
– uwzględnić odwołanie i zmienić decyzję w całości lub w części oraz wydać orzeczenie co do istoty sprawy.
   Od wyroku tego sądu przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a następnie kasacja do Sądu Najwyższego.

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Czytaj z nami

Korzyści przy zakupie

► od 10 egzemplarzy dostawa gratis
► od 20 egzemplarzy dostawa gratis i 10% rabatu
 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu