wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Podręczniki i publikacje archiwalne » sprzedaż zakończona » Ekonomika i organizacja rolnictwa cz. 1
logopedia

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o naszych nowych książkach*

 
* Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail). Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo eMPi2 s.c., ul. św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Więcej w Polityce prywatności


Ekonomika i organizacja rolnictwa cz. 1

Ekonomika i organizacja rolnictwa cz. 1

Dostępność: Książka niedostępna – nakład wyczerpany!

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Poczta Polska Odbiór w punkcie - 10,00 zł
Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska) – płatność przelewem - 10,00 zł
Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska) – płatność przy odbiorze przesyłki - 13,50 zł
Kurier FedEx – płatność przelewem - 17,00 zł
Kurier FedEx – płatność przy odbiorze - 19,00 zł

Numer katalogowy: EROLI


Brak ceny

  • Opis książki
  • Spis treści
NAKŁAD WYCZERPANY!
podręcznik do nauki zawodu technik rolnik; technikum rolnicze

Autor: Zbigniew Kowalak
Wyd. 1, 1997
ISBN 83-87665-00-2
ss. 208
 
Dwuczęściowy podręcznik, umożliwiający praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy w każdym gospodarstwie. W części pierwszej autor omawia organizację rolnictwa i gospodarstw rolnych, procesy produkcyjne i pracę w tych gospodarstwach.
rolnictwo

oprawa: miękka

Przedmowa
1. Wiadomości wstępne
    1.1. Potrzeby ludzkie i możliwości ich zaspokajania
    1.2. Obrót towarami i usługami 
    1.3. Produkcja, praca, środki produkcji
2. Gospodarstwo rolnicze i jego funkcje 
    2.1. Gospodarstwo a przedsiębiorstwo rolnicze 
    2.2. Formy własności i typy gospodarstw rolniczych 
    2.3. Podstawowe problemy produkcyjne rolnika 
    2.4. Części składowe gospodarstwa rolniczego
3. Cechy i warunki produkcji rolniczej 
    3.1. Cele i zadania produkcji rolniczej 
    3.2. Charakterystyczne cechy produkcji rolniczej 
    3.3. Przyrodnicze warunki produkcji rolnej 
    3.4. Zewnętrzne warunki ekonomiczne 
    3.5. Wewnętrzne warunki ekonomiczne 
    3.6. Opis gospodarstwa 
    3.7. Położenie oraz warunki ekonomiczne i przyrodnicze gospodarstwa przykładowego 
    Samodzielna praca
4. Ziemia jako środek produkcji. Struktura użytkowania gruntów i struktura użytków rolnych 
    4.1. Ziemia jako środek produkcji 
    4.2. Struktura użytkowania gruntów i struktura użytków rolnych 
    4.3. Struktura użytkowania gruntów i struktura użytków rolnych w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
5. Obliczanie hektarów przeliczeniowych i wskaźnika bonitacji 
    5.1. Klasyfikacja gleb i kompleksy glebowo-uprawowe (rolnicze) 
    5.2. Obliczanie hektarów przeliczeniowych 
    5.3. Obliczanie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie przykładowym 
    5.4. Wskaźnik bonitacji gleb 
    5.5. Obliczanie wskaźnika bonitacji w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
6. Środki produkcji w gospodarstwie 
    6.1. Podział środków produkcji w gospodarstwie 
    6.2. Budynki i budowle jako środki produkcji 
    6.3. Maszyny i narzędzia jako środki produkcji 
    6.4. Środki produkcji w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
7. Obliczanie amortyzacji środków trwałych 
    Samodzielna praca
8. Siła robocza i pociągowa w gospodarstwie rolnym 
    8.1. Siła robocza w gospodarstwie 
    8.2. Siła pociągowa w gospodarstwie 
    8.3. Siła robocza i pociągowa w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
9. Działy i gałęzie produkcji w gospodarstwie rolnym i ich wzajemne powiązania 
    9.1. Funkcje gospodarstwa rolnego 
    9.2. Działy i gałęzie gospodarstwa rolnego 
    9.3. Powiązania pomiędzy działami i gałęziami w gospodarstwie
10. Profil produkcyjny gospodarstwa. Intensywność. Zasada racjonalnego gospodarowania 
    10.1. Profil produkcyjny gospodarstwa 
    10.2. Intensywność gospodarstwa 
    10.3. Kierunki produkcji 
    10.4. Zasada racjonalnego gospodarowania
11. Organizacja produkcji roślinnej. Dobór roślin uprawnych. Struktura zasiewów 
    11.1. Ekonomiczne cechy produkcji roślinnej 
    11.2. Organizacja produkcji roślinnej 
    11.3. Dobór roślin uprawnych w strukturze zasiewów 
    11.4. Struktura zasiewów w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
12. Zmianowanie i płodozmian 
    12.1. Zmianowanie, płodozmian, rotacja 
    12.2. Rozwój form zmianowania 
    12.3. Zasady i technika układania płodozmianów 
    12.4. Przykłady układania płodozmianów 
    12.5. Płodozmiany specjalne 
    12.6. Opracowanie płodozmianu dla gospodarstwa przykładowego 
    Samodzielna praca 
13. Uprawa lucerny w płodozmianie 
    13.1. Rośliny wieloletnie w płodozmianie 
    13.2. Uprawa lucerny na kilku polach płodozmianu 
    13.3. Uprawa lucerny na jednym polu jako “wędrującej” 
    13.4. Uprawa lucerny na polu wypadającym z płodozmianu 
    Samodzielna praca
14. Technologia produkcji roślinnej 
    14.1. Elementy opisu technologii produkcji roślinnej 
    14.2. Technologia produkcji zbóż i ziemniaków w gospodarstwie przykładowym 
    14.3. Trwałe użytki zielone 
    14.4. Ogrodnictwo i plantacje wieloletnie 
    Samodzielna praca
15. Plony i zbiory 
    15.1. Podstawowe pojęcia 
    15.2. Przykład obliczania średnich plonów 
    15.3. Obliczenie średniego plonu zbóż w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
16. Organizacja produkcji zwierzęcej 
    16.1. Funkcje produkcji zwierzęcej w gospodarstwie 
    16.2. Ekonomiczne cechy produkcji zwierzęcej 
    16.3. Charakterystyka różnych kierunków (gałęzi) produkcji zwierzęcej 
    16.4. Czynniki wpływające na sposób organizacji produkcji zwierzęcej, dobór kierunków produkcji i jej rozmiar 
    16.5. Wybór technologii produkcji zwierzęcej
17. Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym 
    17.1. Podstawowe pojęcia 
    17.2. Przykłady obliczania ważniejszych wskaźników 
    Samodzielna praca 
18. Charakterystyka produkcji zwierzęcej w gospodarstwie przykładowym 
    18.1. Rasy i kierunki użytkowania zwierząt 
    18.2. System żywienia 
    18.3. Stan, obsada i struktura inwentarza żywego 
    18.4. Wskaźniki dotyczące użytkowania zwierząt, wydajności jednostkowe zwierząt i wielkość produkcji 
    Samodzielna praca
19. Opracowanie struktury stada trzody chlewnej i bydła 
    19.1. Wiadomości ogólne 
    19.2. Opracowanie struktury stada trzody chlewnej w gospodarstwie przykładowym 
    19.3. Przykład ustalania struktury stada trzody w dużej chlewni 
    19.4. Opracowanie struktury stada bydła w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
20. Opracowanie obrotu stada trzody chlewnej i bydła 
    20.1. Wiadomości ogólne 
    20.2. Obrót stada trzody chlewnej w gospodarstwie przykładowym 
    20.3. Przykład obrotu stada dla dużej chlewni towarowej 
    20.4. Obrót stada bydła w gospodarstwie przykładowym 
    20.5. Przykład obrotu stada dla dużej obory 
    Samodzielna praca
21. Ekonomika i organizacja żywienia zwierząt 
    21.1. System żywienia zwierząt 
    21.2. Wpływ warunków gospodarstwa na przyjęty system żywienia 
    21.3. Ekonomika żywienia paszami własnymi gospodarstwa 
    21.4. Ekonomika żywienia paszami z zakupu 
    21.5. Wpływ systemu żywienia na efektywność produkcji zwierzęcej 
    21.6. Wpływ produkcyjności zwierząt na wykorzystanie pasz 
    21.7. Organizacja bazy paszowej w gospodarstwie 
    Samodzielna praca
22. Preliminarz i bilans pasz 
    22.1. Podstawowe pojęcia 
    22.2. Obliczanie produkcji pasz zielonych 
    22.3. Obliczanie zapotrzebowania na masę zieloną dla 1 SD 
    22.4. Preliminarz pasz dla gospodarstwa przykładowego 
    22.5. Produkcja pasz w gospodarstwie przykładowym 
    22.6. Bilans pasz w gospodarstwie przykładowym 
    Samodzielna praca
23. Preliminarz i bilans nawożenia 
    23.1. Opracowanie preliminarza i bilansu nawozów organicznych 
    23.2. Preliminarz nawożenia mineralnego 
    23.3. Obliczanie zapotrzebowania na nawozy wieloskładnikowe 
    Samodzielna praca
24. Procesy pracy w rolnictwie. Rola człowieka w procesie pracy 
    24.1. Procesy produkcji a procesy pracy 
    24.2. Elementy procesów pracy 
    24.3. Szczególne cechy procesów pracy w rolnictwie 
    24.4. Rola człowieka w procesie pracy
25. Ogólne zasady organizacji pracy. Normowanie pracy 
    25.1. Wpływ właściwej organizacji pracy na proces pracy 
    25.2. Podział zadań pomiędzy grupy pracownicze 
    25.3. Normowanie pracy
             25.3.1. Rola i zadania normowania pracy 
             25.3.2. Rodzaje norm pracy
             25.3.3. Obserwacja procesów pracy (studium pracy) 
             25.3.4. Zasady ustalania technicznie uzasadnionych norm pracy
26. Wydajność pracy. Wynagrodzenie za pracę 
     26.1. Wydajność pracy 
              26.1.1 Sposoby obliczania wydajności pracy
              26.1.2. Jednostki porównywalne (stałe) stosowane do obliczania wydajności pracy 
              26.1.3. Czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy
    26.2. Wynagrodzenie za pracę
             26.2.1. Formy wynagrodzenia za pracę 
             26.2.2. Kategorie płac 
             26.2.3. Systemy płac 
27. Planowanie pracy
    27.1. Zasady “doskonałej wytwórczości” 
    27.2. Podstawowe cele planowania pracy 
    27.3. Zasady planowej organizacji pracy 
    27.4. Rodzaje planów pracy w gospodarstwie
    27.5. Przebieg procesu planowania pracy
    27.6. Określanie zapotrzebowania na siłę roboczą w gospodarstwie
    27.7. Ustalanie sumarycznego zapotrzebowania na robotników w gospodarstwie w ciągu roku
28. Ustalanie zapotrzebowania na siłę roboczą i pociągową
    28.1. Zapotrzebowanie na siłę roboczą w gospodarstwie przykładowym 
            28.1.1. Obliczanie zapotrzebowania na siłę roboczą na podstawie rocznych norm pracochłonności 
            28.1.2. Obliczanie zapotrzebowania na pracę na podstawie norm okresowych
    Samodzielna praca
29. Przykład opracowania dyspozycji dziennej w okresie żniw
    29.1. Zasady opracowywania dyspozycji dziennej 
    29.2. Przykład opracowania dyspozycji dziennej w okresie żniw
    Samodzielna praca
30. Opracowanie planu organizacji wybranych prac
    30.1. Rola planu organizacji pracy
    Samodzielna praca
Załączniki

Podobne książki
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu