wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Podręczniki i publikacje archiwalne » sprzedaż zakończona » Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum
logopedia

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o naszych nowych książkach*

 
* Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail). Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo eMPi2 s.c., ul. św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Więcej w Polityce prywatności


Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Dostępność: Książka niedostępna – nakład wyczerpany!

Koszt wysyłki: od 11,00 zł

Numer katalogowy: NT

Kod CN: 4901


Brak ceny

  • Opis książki
  • Spis treści
  • Przykładowe strony
  • O Autorce
  • Linki (1)
NAKŁAD WYCZERPANY!
książka kierowana do doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także rodziców; ukazuje kluczową rolę orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum; jedyny w swoim rodzaju przewodnik po zróżnicowanych metodach i formach pracy zawodoznawczej w gimnazjum

Autorka: Urszula Małgorzata Fiała
Wyd. 1, 2009
ISBN 978-83-61249-13-9
ss. 134
oprawa: miękka
 
Przedstawiony program ukazuje kluczową rolę orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum. Prezentuje ciekawe i innowacyjne metody poznawania świata zawodów. Zawiera scenariusze zajęć, które aktywizują uczniów do większej pracy nad sobą i pomagają przygotować się do podjęcia racjonalnych i trafnych decyzji zawodowych. Liczne załączniki na końcu książki są interesującymi materiałami pomocniczymi dla nauczycieli do wykorzystania na spotkaniach z uczniami.

Ze wstępu: Książka Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum kierowana jest do dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, a także rodziców. Jednocześnie włącza rodziców i instytucje oraz zakłady pracy w proces rozwoju zawodowego młodzieży, aby pomóc jej prawidłowo zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową. Aktywnie wprowadza ucznia w świat różnych zawodów, również pomaga poznawać siebie – własne predyspozycje zawodowe oraz zasady rządzące rynkiem edukacji i pracy. Wskazuje na źródła informacji zawodowej, wspiera w opracowywaniu indywidualnego planu działania w karierze edukacyjno-zawodowej. Ze względu na to, że cały system kształcenia ustawicznego w Polsce zmierza do wymagań standardów unijnych, książka ta może stać się „przewodnikiem” po zróżnicowanych metodach i formach pracy zawodoznawczej w gimnazjum.
   Proponowane innowacyjne metody działań zawodoznawczych w gimnazjum powstały na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej ściśle związanej z wieloletnimi doświadczeniami, pracą twórczą oraz prowadzonym monitoringiem działań w środowiskach szkolnych. Wprowadzone zostały one do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, obejmującego harmonogram pracy szkoły, integralnie połączonego z:
– modułem I – Uczeń poznaje różne zawody (kl. I)
– modułem II – Uczeń poznaje siebie (kl. II)
– modułem III – Kim będę? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (kl. III).
   Adekwatnie do ww. modułów nowe treści programowe zawodoznawcze realizowane są w ramach lekcji wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, techniki i informatyki oraz zróżnicowanych zajęć aktywizujących uczniów i rodziców z zastosowaniem wybranych form psychoedukacji zawodoznawczej w gimnazjum.
   Niniejsza książka może odgrywać istotną rolę w poradnictwie zawodowym młodzieży w Polsce. Proponowane innowacyjne metody działań zawodoznawczych sprzyjać mogą wzrostowi efektywności procesu edukacyjnego oraz wzmocnieniu prestiżu społecznego szkoły w środowisku lokalnym.
Wstęp
Rozdział I. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM (WSDZ)
1. Podstawy systemu 
2. Założenia i cele programu Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum
3. Harmonogram pracy gimnazjum
4. Moduł I – Uczeń poznaje różne zawody (kl. I)
5. Moduł II – Uczeń poznaje siebie (kl. II) 
6. Moduł III – Kim będę? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (kl. III) 
Rozdział II. WYBRANE FORMY PSYCHOEDUKACJI ZAWODOZNAWCZEJ W GIMNAZJUM
1. Wprowadzenie do zajęć
2. Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu w klasie I (scenariusze zajęć)
   Sesja I – Świat zawodów 
   Sesja II – Moje spotkania zawodowe 
   Sesja III – Wycieczka zawodoznawcza
3. Zajęcia aktywizujące do poznawania osobowości w klasie II (scenariusze zajęć)
   Sesja I – Poznajemy swoje uzdolnienia 
   Sesja II – Poznajemy swoje zainteresowania
   Sesja III – Moja samoocena
4. Zajęcia aktywizujące do wyboru indywidualnego planu działania w klasie III (scenariusze zajęć) 
   Sesja I – Moje zamierzenia edukacyjno-zawodowe 
   Sesja II – Mój wybór – moja przyszłość
   Sesja III – Aktywność na rynku pracy 
5. Giełda zawodów – konkurs zawodoznawczy
    5.1. Założenia organizacyjno-programowe szkolnej giełdy zawodów
    5.2. Scenariusz giełdy zawodów
6. Warsztaty „Kim zostanę?” 
    6.1. Założenia organizacyjne
    6.2. Założenia programowe 
    6.3. Scenariusz warsztatu
    Sesja I – Jaki jestem? 
    Sesja II – Planuję swoją przyszłość
7. Pogadanka dla uczniów – MOJA DROGA ZAWODU
8. Prelekcja dla rodziców – O WYBORZE ZAWODU
Rozdział III. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 
1. Ocena programu Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum (metodą SWOT)
2. Uwagi końcowe
3. Wnioski
Literatura
Załączniki
1. Kontrakt
2. Ankieta skłonności zawodowych
3. Arkusz odpowiedzi do ankiety skłonności zawodowych
4. Charakterystyka grup zawodowych
5. Arkusz ewaluacyjny
6. Kwestionariusz skłonności zawodowych
7. Klucz do kwestionariusza skłonności zawodowych
8. Mój styl bycia
9. Jaki jestem?
10. Pomocniczy kwestionariusz do oceny przez ucznia poziomu własnych uzdolnień, szybkości przyswajania i utrwalania wiedzy
11. Karta odpowiedzi do pomocniczego kwestionariusza do oceny przez ucznia poziomu własnych uzdolnień
12. Klucz do karty odpowiedzi
13. Karta zainteresowań
14. Arkusz odpowiedzi do karty zainteresowań
15. Tarcza
16. Karta ćwiczeń – moje mocne i słabe strony osobowości
17. Test do samooceny
18. Wyniki testu samooceny
19. Klucz do interpretacji wyników badań
20. Odezwa do gimnazjalisty
21. Plan rozwoju zawodowego
22. Aktywny plan kariery edukacyjno-zawodowej
23. Moja wizja kariery zawodowej
24. Mapa świata pracy
25. Mój autoportret
26. Co widzisz?
27. Indywidualny plan działania
28. Ankieta dotycząca warsztatu kim zostanę?
29. Moja droga do zawodu
30. Mamo, tato, mój los – w moich rękach! (Ankieta)
alt
alt
alt
alt
Urszula Małgorzata Fiała – pedagog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy z certyfikatem. Doradztwem zawodowym zajmuje się już ponad trzydzieści lat. Bardzo ceni każdy kontakt z młodym człowiekiem, który stoi u progu swojej przyszłej kariery edukacyjno-zawodowej. Szczególną opieką otacza młodzież i dorosłych z problemami zdrowotnymi, pomagając im w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. Ciągle wzbogaca warsztat doradcy zawodowego, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Preferuje aktywne metody pracy ze szkołą, rodziną i instytucjami oraz firmami w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego. Prowadzi badania indywidualne, warsztaty, terapie, konsultacje, mediacje i inne formy zajęć psychopedagogicznych. W dorobku pedagogicznym posiada publikacje ogólnopolskie i regionalne, które są wykorzystywane w pracy edukacyjnej szkół. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-społecznej otrzymała m.in.: Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty w Opolu, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz złotą odznakę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Medal im. dra Henryka Jordana przyznawany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu