Życiorys zawodowy (curriculum vitae, skrót CV) - zbiór danych o sobie, podstawowy dokument w staraniach o pracę. Przymiotnik "zawodowy" jest istotny, ponieważ w odróżnieniu od życiorysu ogólnego, związanego z przebiegiem życia, powinien dotyczyć głównie spraw zawodowych i związanych z pracą. Dobrze napisany życiorys zawodowy nie jest biografią, ale informacją dostarczającą pracodawcy istotnych danych, pozwalających mu dokonać wstępnego doboru kandydatów do pracy.

dokument przykładowy życiorys   zobacz także kwestionariusz osobowy   zobacz także zawód