wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Podręczniki do zawodów » technik ekonomista » Ekonomika - podręcznik, cz. 1
logopedia

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o naszych nowych książkach*

 
* Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail). Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo eMPi2 s.c., ul. św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Więcej w Polityce prywatności


Ekonomika - podręcznik, cz. 1

Ekonomika - podręcznik, cz. 1

Dostępność: Książka niedostępna – nakład wyczerpany!

Koszt wysyłki: od 11,00 zł

Numer katalogowy: EKI

Kod CN: 4901


Brak ceny

  • Opis książki
  • Spis treści
  • Przykładowe strony
  • Linki (2)
Do wypożyczenia lub kupienia wersja elektroniczna na platformie ibuk.pl
od 4,92 zł za 24 godziny, 6,92 zł za tydzień, 7,80 zł za miesiąc, 13 zł za 5 miesięcy lub 26 zł za kupienie publikacji w formacie pdf

podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista dla techników i szkół policealnych, zgodny z programem dla technika ekonomisty 341[02]/MEN/2008.05.20

praca zbiorowa: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Stanisław Chudy, Marzena Frąckowiak, Radosław Repetowski, Sylwia Świdzińska-Jachna


Wydanie 2, 2011
ISBN 978-83-62325-41-2
ss. 368
oprawa: miękka
Nr dopuszczenia: 17/2009

 

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizowanie jej działalności. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji.
technikum ekonomiczne szkoła policealna zawód technik ekonomista

POBIERZ:
– wynikowe plany dydaktyczne: klasa I (format doc, format pdf), klasa II (format doc, format pdf), klasa III (format doc, format pdf), klasa IV (format doc, format pdf)
bezpłatnie foliogramy (format doc lub pdf)

ZOBACZ:
– prezentacje i filmy do podręcznika
– słownik przedsiębiorczego

1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie 
    1.1. Normy prawne i moralne
    1.2. Reguły obyczajowe i kultura dnia codziennego
    1.3. Poszanowanie godności człowieka
    1.4. Zwroty grzecznościowe
    1.5. Kultura pracy oraz zwyczaje w kraju i za granicą 
    Przemyśl lub przedyskutuj 
2. Wizerunek pracownika  
    2.1. Elegancja a moda
    2.2. Higiena osobista
    2.3. Ubiór i zasady jego doboru
    2.4. Wygląd zewnętrzny 
    Przemyśl lub przedyskutuj
3. Stosunki interpersonalne 
    3.1. Kultura osobista i zachowanie w sytuacjach zawodowych 
    3.2. Skuteczna komunikacja a błędy komunikacyjne 
    3.3. Uznanie i szacunek w kontaktach ze współpracownikami i klientami.
           Zasady pracy w grupie
    3.4. Techniki asertywności i kontrolowanie emocji 
    3.5. Redukowanie stresu w pracy zawodowej 
    3.6. Sztuka skutecznych negocjacji 
    3.7. Sztuka rozwiązywania konfliktów 
    3.8. Etyka zawodowa 
    Przemyśl lub przedyskutuj
4. Samoocena  
    4.1. Cechy osobowości pracownika 
    4.2. Analiza SWOT cech osobowości jako element doskonalenia zawodowego
    4.3. Analiza SWOT w celach zawodowych 
    4.4. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika  
    Przemyśl lub przedyskutuj 
5. Działalność produkcyjna, handlowa, usługowa 
    5.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstw 
    Przemyśl lub przedyskutuj 
    5.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstw  
    Przemyśl lub przedyskutuj 
    5.3. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowo-towarowa przedsiębiorstw 
           5.3.1. Klasyfikacja materiałów, wyrobów i towarów  
           5.3.2. Zadania i organizacja gospodarki materiałowo-towarowej  
           5.3.3. Normowanie zużycia materiałów 
           5.3.4. Zapasy materiałowo-towarowe 
           5.3.5. Dostawy materiałowo-towarowe  
           5.3.6. Gospodarka magazynowa  
    Przemyśl lub przedyskutuj  
    5.4. Produkcja wyrobów i ich zbyt  
           5.4.1. Produkcja wyrobów, jej rodzaje i typy 
           5.4.2. Struktura procesu produkcji 
           5.4.3. Organizacja procesu produkcyjnego  
           5.4.4. Cykl produkcyjny i jego rytmiczność 
           5.4.5. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa 
           5.4.6. Techniczne normowanie pracy 
           5.4.7. Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji  
           5.4.8. Działalność pomocnicza i transportowa w przedsiębiorstwie 
           5.4.9. Postęp techniczny i organizacyjny 
           5.4.10. Wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne 
           5.4.11. Organizacja zbytu wyrobów 
           Przemyśl lub przedyskutuj 
    5.5. Działalność handlowa 
           5.5.1. Istota i zadania handlu  
           5.5.2. Jednostki sprzedaży detalicznej 
           5.5.3. Sprzedaż detaliczna i formy sprzedaży detalicznej 
           5.5.4. Pomieszczenia jednostek sprzedaży detalicznej  
           5.5.5. Zapasy towarowe i szybkość obiegu towarów  
           5.5.6. Czynności rachunkowo-kasowe i dokumentacja sprzedaży 
           5.5.7. Typy hurtowni oraz rodzaje obrotu hurtowego 
           5.5.8. Rynek towarów i usług w Unii Europejskiej  
           5.5.9. Handel zagraniczny
           5.5.10. Transakcje i dokumenty w handlu zagranicznym 
           5.5.11. Cła  
           5.5.12. Rozliczenia międzynarodowe  
           Przemyśl lub przedyskutuj  
    5.6. Działalność usługowa  
           5.6.1. Charakterystyka i klasyfikacja usług  
           5.6.2. Organizacja działalności usług rynkowych  
           5.6.3. Charakterystyka wybranych rodzajów usług  
           5.6.4. Outsourcing  
           5.6.5. E-biznes  
           Przemyśl lub przedyskutuj 
6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi
    6.1. Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej 
    6.2. Charakterystyka aktywów trwałych 
           6.2.1. Składniki aktywów trwałych 
           6.2.2. Amortyzacja środków trwałych  
           6.2.3. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw 
           6.2.4. Korzystanie z obcych środków trwałych  
           6.2.5. Gospodarka remontowa 
    Przemyśl lub przedyskutuj  
    6.3. Aktywa obrotowe 
           6.3.1. Klasyfikacja aktywów obrotowych  
           6.3.2. Rotacja aktywów obrotowych 
    6.4. Papiery wartościowe 
           6.4.1. Charakterystyka papierów wartościowych 
           6.4.2. Akcje
           6.4.3. Obligacje 
           6.4.4. Inne lokacyjne papiery wartościowe 
    6.5. Kapitały przedsiębiorstwa 
    6.6. Kredyty bankowe i pożyczki  
    Przemyśl lub przedyskutuj
7. Zarządzanie jednostką organizacyjną 
    7.1. Istota i funkcje zarządzania 
    7.2. Obszary zarządzania  
           7.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
           7.2.2. Zarządzanie finansami  
           7.2.3. Zarządzanie marketingiem 
           7.2.4. Zarządzanie produkcją i usługami 
    7.3. Koncepcje i techniki zarządzania 
    7.4. Systemy zarządzania  
           7.4.1. Zarządzanie jakością 
           7.4.2. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji 
           7.4.3. Zarządzanie wiedzą 
    7.5. Menedżer jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem 
    7.6. Kontrola w procesie zarządzania 
    7.7. Kultura organizacyjna  
    Przemyśl lub przedyskutuj
8. Planowanie i organizowanie działalności jednostki organizacyjnej 
    8.1. Zasady i metody planowania 
           8.1.1. Istota planowania i jego rodzaje  
           8.1.2. Zasady i metody planowania działalności gospodarczej
           8.1.3. Tryb opracowywania planu działalności gospodarczej  
    Przemyśl lub przedyskutuj 
    8.2. Planowanie rzeczowe  
           8.2.1. Planowanie sprzedaży (zbytu) 
           8.2.2. Planowanie produkcji wyrobów  
           8.2.3. Planowanie usług 
           8.2.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego i towarowego  
    Przemyśl lub przedyskutuj  
    8.3. Planowanie finansowe 
           8.3.1. Planowanie zmian w majątku i kapitałach przedsiębiorstwa 
           8.3.2. Planowanie kosztów 
           8.3.3. Planowanie przychodów, kosztów ich uzyskania i wyników
           8.3.4. Planowanie przepływów środków pieniężnych
    8.4. Biznesplan 
           Przemyśl lub przedyskutuj  
    8.5. Podział i organizacja pracy
           8.5.1. Istota i zasady organizacji pracy  
           8.5.2. Organizacja procesu pracy
           8.5.3. Organizacja stanowisk pracy 
    Przemyśl lub przedyskutuj 
    8.6. Struktury organizacyjne 
           8.6.1. Podział pracy podstawą więzi organizacyjnych
           8.6.2. Pojęcie i rodzaje struktur organizacyjnych 
           8.6.3. Funkcje struktury organizacyjnej i jej członów
           8.6.4. Schematy organizacyjne przedsiębiorstw i ich formalizacja 
    Przemyśl lub przedyskutuj

alt
 

alt
 

alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu